Leefregels / reglement

Leefregels van het forum
Post Reply
User avatar
Belgium4x4
Site Admin
Posts: 8
Joined: Tue Aug 07, 2018 1:51 am

Leefregels / reglement

Post by Belgium4x4 »

Beste bezoeker,

Dit 4x4 forum probeert een steentje bij te dragen tot de bekendmaking en beoefening van het 4x4'en in de ruimste betekenis van het woord. Zowel soft-roaders als hardere off-roaders kunnen hier terecht.

Over 4x4 is veel te zeggen. Het Internet biedt ons een unieke gelegenheid om erover te praten, te discussiëren. Discussies die in een volwassen en serene sfeer dienen te verlopen.

Om zowel nu als in de toekomst een goede werking te garanderen, zijn er een paar spelregels nodig.

Dit forum is voor iedereen toegankelijk. Het is bedoeld om ideeën, meningen, kritieken en ervaringen met anderen te delen. Kritiek geven op iemand mag, maar stamp niet meteen iemand de grond in, laat deze kritiek opbouwend zijn.
Behandel iedereen met respect, bedenk dat niemand jou hoeft te helpen, maar dat dit gedaan word uit vrije wil.

Hier is geen plaats voor scheldtirades, dreigementen, beledigingen, gespam of ondoordachte puberpraat. Postings en posters zullen verwijderd worden

Overweeg alvorens een bericht te plaatsen. Onderzoek uw vraag. Tracht uit te zoeken of uw vraag eerder niet gesteld/beantwoord is. Je mag een bepaald onderwerp slechts in 1 topic posten, meerdere topics aangaande een zelfde onderwerp worden verwijderd. Wees ook steeds duidelijk in het plaatsen van vragen of geven van antwoorden. Plaats enkel berichten waar de groep in zijn geheel iets aan heeft. Nutteloze berichten zorgen alleen maar voor een extra belasting van het forum (flooding).
Neem de moeite om eerst eens rond te kijken in het forum zodat je geen herhaling van een eerdere discussie veroorzaakt. Gebruik de SEARCH -functie !

Zorg voor een duidelijke titel met kernwoorden zodat iedereen meteen weet waar het over gaat. Zodoende hoeven personen die geen interesse hebben in een bepaald onderwerp niet nutteloos topics door te nemen.

Probeer ook te vermijden het oorspronkelijk bericht volledig te herhalen door niet relevante delen er uit te knippen.

Vermijd afdwaling!
Respecteer het oorspronkelijke bericht en blijf bij het onderwerp. Indien je binnen een bepaald topic nieuwe vragen te binnen schieten, twijfel dan niet om een nieuw topic aan te maken. Zoniet zal kostbare informatie onvindbaar zijn voor geïnteresseerden.

Afspraken tussen forumgebruikers om te gaan rijden worden in het 4x4 dating-topic gepost. In het event-topic horen de activiteiten van organisaties thuis.

Enkel particulieren die occasioneel 2de handszaken verkopen die 4x4-related zijn en dit niet doen in hoofd- of bijberoep mogen gratis (maar max 3 topics per maand, indien er meer gewenst zijn gelieve een motivatie mail naar een van de admins te sturen) van het forum gebruik maken om hun spullen te verkopen.
- men mag enkel zijn eigen materiaal in de te koop topics posten, materiaal van een vriend of dergelijke is niet meer toegestaan, die vriend kan als hij particulier is zichzelf registreren en zijn materiaal zelf te koop stellen.
-prijsvermelding is altijd een verplichting , alle te koop topic's zonder prijs zullen dus gewist worden.
- personen die wensen dat hun te koop topic gesloten word kunnen dit door een link van het topic te sturen naar webmaster.belgium4x4@gmail.com
4x4 shops of andere winkels die hun spullen hier te koop willen aanbieden, kunnen dit in een apart topic. Kontakt hiervoor dient opgenomen te worden met webmaster.belgium4x4@gmail.com .
Omwille van adverteercontracten kunnen wij geen directe en indirecte verwijzingen naar handelaars dulden, die bij belgium4x4 niet adverteren.
Alle verwijzingen in signatures, posts en dergelijke zullen zonder waarschuwing verwijderd worden.
Handtekeningen mogen niet langer zijn dan 4 regels.

Het is mogelijk in je posts opmaak te gebruiken. Doe dit echter functioneel zodat ze bijdragen tot de duidelijkheid van een boodschap en andere gebruikers niet nodeloos storen.

Het is mogelijk om foto's in uw bericht op te nemen. Deze zouden indien mogelijk niet meer als maximaal 640*480 bedragen.
Postings of zelfs ganse threads die indruisen tegen bovenstaande regels kunnen door de moderators verwijderd worden.

Forummers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de uitspraken en mededelingen in de door hun gedane posts.

De beheerders van dit forum doen hun uiterste best om zoveel mogelijk berichten inhoudelijk te controleren. Toch kan het gebeuren dat een bericht ontsnapt aan onze aandacht of niet snel genoeg bekeken wordt. In dat geval kun je ons altijd waarschuwen. Opmerkingen ivm met het forum kunnen steeds aan ons adres bekend worden overgemaakt.

Laat ons samen ons best doen om dit forum volwassen, opvoedend en aangenaam te houden.

Het forum en onze club blijven continu groeien en om ook in de toekomst nog meer aan te bieden aan onze leden voeren wij nu een aantal wijzigingen door.


Organisatoren van een 4x4 event die wensen dat hun event online komt kunnen mailen dit zelf in de kalender zetten met de info omtrent hun activiteit. Zo kunnen wij alle aankondigingen in een uniforme layout gieten zodoende dit duidelijker wordt voor nieuwe forumgebruikers en de automatische forumkalender steeds up to date is. Andere posts om events aan te kondigen zullen dan ook worden verwijderd.

De juistheid van de informatie op dit forum kan NIET worden gegarandeerd. Deze informatie moet dan ook benaderd worden met de nodige voorzichtigheid. De juridische correctheid van de berichten kan niet gewaarborgd worden. De eigenaars en medewerkers van deze site kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van foutieve informatie.

Noch Axel Burmann, noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de geplaatste berichten, weblinks of advertenties.

De inhoud van de berichten of externe sites waarnaar wordt verwezen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de beheerder, tenzij het bericht opgesteld werd door deze. De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Plaatsen van berichten met een inhoud die racistisch, haatdragend, obsceen of ongepast is, is absoluut verboden. De beheerders houden zich het recht voor om ELK bericht, ongeacht diens aard, zonder enige waarschuwing te verwijderen.

Materiaal waarop auteursrechten gelden en/of private correspondentie mogen niet geplaatst worden zonder akkoord van de eigenaar/betrokkene. Namen van personen of firma’s mogen niet worden vermeld. Daar permanente controle van alle berichten onmogelijk is, zijn enkel de plaatsers van het bericht aansprakelijk voor de eventuele schade hierdoor veroorzaakt.

Het gebruik van dit forum is een gunst, geen recht. Toegang tot het forum kan op elk moment en aan eender wie om welke reden dan ook zonder enige voorafgaande waarschuwing ontzegd worden.

Het is handelaars niet toegestaan vraagstellers te benaderen via het forum teneinde hen betalende diensten aan te bieden. Eveneens verboden is het maken van publiciteit binnen een forum-bericht. Advertenties moeten telkens als zodanig aangeduid worden.

De gebruiker accepteert dat de inhoud van deze leefregels op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd kan worden.

De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering tegen de eigenaars of uitbaters van deze website.

Door het aanmaken van een gebruikersaccount verplicht de gebruiker er zich toe bovenstaande regels zonder enige uitzondering na te leven.

Een gebruikersaccount kan op eenvoudige aanvraag verwijderd worden uit de forum-database, echter, de beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van de geplaatste berichten - desnoods na anonimisering - te laten staan op de website.

Hartelijk dank en veel plezier!

The Staff
Post Reply